Ośrodek Badawczy Adwokatury wraz z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku organizuje w dniu 15 czerwca 2013 r. konferencję nt. "Aktualny stan prac parlamentarnych nad zmianami w kodyfikacjach karnych".

Konferencja rozpocznie się o godz.10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Audytorium A.

Formularz zgłoszeniowy należy kierować do OBA w Warszawie w terminie do dnia 12 czerwca 2013 r.

Organizatorzy wystawiają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu stosownie do treści regulaminu doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji dostępnych na stronie adwokatura.pl.

PS/źródło:NRA