Radcowie prawni w drugiej połowie roku będą mogli uczestniczyć w wykładach na temat nowego ustawodawstwa w zakresie służby zdrowia (6 października 2011 r.), zmian w kodeksie postępowania administracyjnego (12 października 2011 roku), postępowania wieczystoksięgowego (27 października 2011 roku), wspólnot mieszkaniowych i zarządzania rzeczą wspólną (18 listopada 2011 roku), roli radcy prawnego w postępowaniu karnym (25 listopada 2011 roku), wybranych zagadnień prawa handlowego (30 listopada 2011 roku) oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego po zmianach (8 grudnia 2011 roku).

Wszystkie przedstawione wyżej wykłady są jednodniowe a udział w nich jest bezpłatny. Za udział w szkoleniach można uzyskać punkty w ramach obowiązku dokształcania się.

Więcej informacji na temat szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.

PS/źródło:KIRP

Zobacz także:

Szczyt Europejskich Instytucji Arbitrażowych

Kontrola podatkowa skarbowa i celna przedmiotem konferencji