W dniu 29 lipca 2010 r. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi RP 4 kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym otrzymali największą liczbę głosów.

Są to w porządku alfabetycznym:

  • dr hab. Jacek Giezek profesor UWr,
  • dr Antoni Kura prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • prof. Zofia Świda sędzia SA we Wrocławiu (w stanie spoczynku) oraz
  • prof. Andrzej Wasilewski sędzia SN (w stanie spoczynku).

Z tego grona Prezydent RP wybierze 2 członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

Komunikat Krajowej Rady Sądownictwa