Projekt, poprzez pomoc prawną i spotkania organizowane w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ma się przyczynić do przestrzegania praw osób powracających do kraju pochodzenia.

Jest on skierowany do cudzoziemców, którzy nie posiadają wymaganego zezwolenia na pobyt w Polsce. Z pomocy mogą skorzystać także osoby, które otrzymały decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski lub o wydaleniu i które chcą skorzystać z możliwości dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia.

Projekt obejmuje także cudzoziemców, którzy nie otrzymali jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce i chcą dobrowolnie wrócić do kraju pochodzenia oraz tych którzy posiadają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub tymczasową w Polsce, ale decydują się na skorzystanie z możliwości dobrowolnego powrotu.

Zobacz: Adwokaci udzielą porad pro bono już we wrześniu

W ramach projektu prawnicy będą pełnić dyżury w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka- ul. Zgoda 11, Warszawa, pokój 413.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej mogą się również z nimi kontaktować telefonicznie pod numerem: (22) 556 44 66; mailowo: refugees@hfhr.org.pl lub za pośrednictwem faksu: (22) 556 44 51 lub 50.

Pomoc prawna w ramach projektu obejmować będzie w szczególności: udzielanie porad i informacji, sporządzanie odwołań, skarg i innych pism w postępowaniach.

PS/źródło:MSW

Zobacz także:

Aukcja charytatywna kancelarii SWS i Fundacji Między Niebem a Ziemią