Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012 r. o godz. 16.00 w siedzibie Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie, Sala Ogrodowa.

Jak dalece strony mogą wpływać na szybkość i długość postępowania poprzez poszczególne czynności procesowe? Jakie techniki dylatoryjne są dopuszczalne i skuteczne w arbitrażu, a jakie w postępowaniu przed sądem powszechnym? Jak zdyscyplinować strony postępowania do unikania technik, które zmierzają jedynie do przedłużenia postępowania? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź na kolejnym spotkaniu z cyklu: „Klubu Arbitrów”.

Zobacz: ''Wybrane problemy zawodowe środowisk prawniczych'' - konferencja

Zagadnienie w ujęciu komparatystycznym przedstawią:

  • mec. Rafał Kos: 20 technik dylatoryjnych skutecznych przed sądem powszechnym, których nie da się zastosować w arbitrażu,
  • dr Marcin Asłanowicz: 20 technik dylatoryjnych skutecznych w arbitrażu, których nie da się zastosować przed sądem powszechnym.

Zgłoszenia, wraz z danymi do faktury, należy wysyłać na adres sadarbitrazowy@pkpplewiatan.pl Opłata za udział w spotkaniu wynosi 60 zł brutto. Opłaty można dokonać na konto PKPP Lewiatan w banku Pekao SA III o/Warszawa nr 69 1240 1040 1111 0000 0136. Liczba miejsc ograniczona.

PS/źródło:SA Lewiatan

Zobacz także:

Granice wolności słowa w mediach - konferencja

II Forum Cywilistyczne w Krakowie