Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezes Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „IUSTITIA” zapraszają na szkolenie pt. „Sądy w obliczu uzależnień nieletnich i inne aspekty postępowania z małoletnimi”, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 roku.

PROGRAM:

11.00 Powitanie - prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

11.10 Wystąpienie - Edyta Bronowicka, Prezes Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia”

11.20 - 12.20 "Psychologiczne aspekty analizy zeznań małoletnich świadków- rola biegłego psychologa w procedurze przesłuchania" - Alicja Budzyńska, psycholog, Fundacja Dzieci Niczyje

11.50 Pytania z sali, dyskusja

12.20 - 12.50 Poczęstunek

12.50 - 13.50 "Postępowanie z dziećmi uzależnionymi" - Zbigniew Michalczyk, psycholog, specjalista terapii uzależnień, Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu

13.20 Pytania z sali, dyskusja

13.50 Podsumowanie

14.00 Zakończenie

Zgłoszenia udziału należy dokonać do 8 lutego 2013 r. telefonicznie: (0 22) 55 17 985 , (0 22) 535-88-31 lub e-mailowo: e.czapska@brpo.gov.pl, biuro@iustitia.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie Iustitii.

PS/źródło:Iustitia

Zobacz także:

Międzynarodowe seminarium arbitrażowe

Polski Kongres Fuzji i Przejęć