Mecenas Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz jest założycielką i wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Prawnej GESSEL, a od 2005 r. pełniła funkcję arbitra oraz Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.

Jedną z pierwszych inicjatyw nowej Prezes jest organizacja przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan debaty „Arbitraż gospodarczy w XXI wieku w Polsce i Europie: schyłek czy rozwój?” pod auspicjami Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radosława Sikorskiego oraz Ministra Sprawiedliwości Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Tematy poruszane podczas debaty obejmować będą m.in. następujące zagadnienia:

  • Jakie wartości niesie ze sobą arbitraż?
  • Czy czas na zmianę modelu skargi o uchylenie orzeczenia arbitrażowego?
  • Co jest potrzebne, aby Polska stała się ważnym ośrodkiem arbitrażowym w Europie środkowej?

Do debaty zaproszeni zostali teoretycy i praktycy, Sędziowie Sądu Najwyższego i Arbitrzy, Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz wszystkich instytucji arbitrażowych w Polsce.

W trakcie debaty Prezes Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz ma nadzieję na wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach m.in. pożądanych zmian legislacyjnych, oraz wspólnych działań, które przyczyniłyby się do zwiększenia pozycji Polski w arbitrażu na arenie międzynarodowej.

Debatę będzie można oglądać na żywo na stronie internetowej sądu http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/debata-transmisja.

Zobacz także:

Poufność w arbitrażu międzynarodowym

Bezstronność arbitrów gwarancją rzetelności postępowania arbitrażowego