Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przedstawiło zdecydowanie krytyczną opinię wobec opublikowanych na stronie internetowej MS projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

  • w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym,
  • w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczona odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego,
  • w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze.

Zobacz: KRS przeciwna ''zamrożeniu'' sędziowskich wynagrodzeń

Stowarzyszenie wyraziło na ich temat opinię negatywną. Jak podkreślają autorzy opinii "występują w nich niespójności nie pozwalające na uznanie ich za jasne i jednoznaczne akty prawne, a także stworzenia zagrożenia pewności i bezpieczeństwu obrotu gospodarczego jak też interesom majątkowym państwa."

PS/źródło:Iustitia

Zobacz także:

''Iustitia'' przeciwna zmianom regulacji dotyczących stanu spoczynku sędziów

Iustitia: To nie pierwsze zamrożenie sędziowskich wynagrodzeń