Konferencja „Nowy model edukacji prawniczej”- studia prawnicze i aplikacja wobec wyzwań nowoczesnego rynku usług prawnych, odbędzie się w dniu 22 października 2009 roku o godz. 11.00 w Centrum Zielna, Ul. Zielna 37 w Warszawie.

Konferencja ma być okazją do przedyskutowania potrzeby zmian dotyczących zarówno nowego modelu aplikacji jak i systemu kształcenia przyszłych prawników na uczelniach wyższych.

Program konferencji stanowią dwa panele dyskusyjne:

-Do pierwszego panelu - dotyczącego nowego modelu aplikacji zostali zaproszeni: Jacek Czaja- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka a także Robert Kamionowski i Dariusz Sałajewskiego, Wiceprezesi Krajowej Rady Radców Prawnych.

-Do drugiego panelu poświęconemu nowemu modelowi nauki na uniwersyteckich studiach prawniczych zostali zaproszeni: Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Pan Jerzy Stępień, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Pan prof. dr hab. Włodzimierz Gromski, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

KIRP/AS

Zobacz także:

Oświadczenie Prezes NRA

List w sprawie likwidacji egzaminów na aplikację