Krajowe Stowarzyszenie Sądowych Kuratorów Zawodowych prezentuje finalny efekt ciekawej inicjatywy kuratorów okręgu gliwickiego, gdzie przeprowadzony został Konkurs na plakat z okazji 90-lecia kurateli sądowej w Polsce.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Okręgu gliwickiego w dniu 14 października 2009 roku, a werdyktem komisji konkursowej palma pierwszeństwa przypadła w udziale Panu Dariuszowi Kralce- kuratorowi zawodowemu Sądu Rejonowego w Gliwicach, który uhonorowany został nagrodą, wręczoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach

KSZKS/AS

Zobacz także:

Współpraca policyjna i sądowa w UE