Wydział Prawa, Administracji Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na Studia Podyplomowe z dziedziny Prawa karnego wykonawczego w roku 2008/2009. Studia są jednoroczne i obejmują dwa semestry. Zajęci będą prowadzone przez wybitnych specjalistów z uniwersytetów polskich, oraz pracowników centralnych instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

Zajęcia rozpoczynają się na przełomie października i listopada i będą prowadzone w systemie zaocznym. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia studiów Wydziału Prawa, Administracji Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia mają charakter dokształcający. Termin składania dokumentów upływa 5 września 2008 r.

UWr/AS