Prof. Małgorzata Bednarek i aplikant adwokacki Łukasz Gorek z kancelarii Dewey&LeBoeuf w 2007 roku zaangażowali się pro bono na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w ramach Programu Spraw Precedensowych Fundacji, w sprawę policjanta odwołanego ze służby ze względów zdrowotnych. Sprawę prowadzili przez cały czas wspólnie, co uzasadnia ich łączne nominowanie przez Fundację.

Sprawa dotyczyła funkcjonariusza Policji z 8-letnim stażem pracy, który w 2006 r. w ramach rutynowych badań profilaktycznych dobrowolnie poddał się nieobowiązkowemu badaniu na obecność wirusa HIV. Test wykazał wynik pozytywny. Wojewódzka Komisja Lekarska MSWiA, a następnie Okręgowa Komisja Lekarska MSWiA zgodnie orzekły, że policjant został zakażony HIV w związku z pełnioną służbą w Policji. Komisje nie zbadały faktycznego poziomu zdrowia policjanta. Z powodu stwierdzenia obecności wirusa HIV funkcjonariusz policji został zwolniony przez Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Ostatecznym efektem działań nominowanych prawników było wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 23 listopada 2009 r. (sygn. P 61/08). Jest on jednym z najistotniejszych z punktu widzenia praw i wolności jednostki orzeczeń polskich w 2009 roku. Trybunał w wyroku wypowiedział się przeciwko dyskryminacji w dostępie do służb mundurowych ze względu na nosicielstwo wirusa HIV.

Nominowani prawnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w sprawę. Poświęcali na nią wiele czasu - nie tylko przeznaczonego na wypełnianie obowiązków zawodowych, ale także czasu prywatnego. Wyróżniali się niespotykanym poczuciem odpowiedzialności za przebieg i wynik sprawy. Pozostawali aktywni przez cały, ponad 2-letni, okres prowadzenia sprawy.

Prawnicy od początku sprawy pracowali nad nią wspólnie i nie sposób rozdzielić ich zasług. Z tego powodu do tytułu nominujemy dwie osoby.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Program Spraw Precedensowych niezwykle mocno cenią sobie możliwość współpracy z wieloma uznanymi prawnikami, dzięki którym możliwe jest osiąganie przełomowych rozstrzygnięć sądów polskich oraz zagranicznych w najważniejszych spawach z zakresu ochrony praw człowieka.

HFPC/AS