Tematami sympozjum będą:

1. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece - SSR Agnieszka Brzoskowska, Przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych SR w Olsztynie

2. Postępowanie apelacyjne. Apelacja, jako środek odwoławczy oraz pismo procesowe - SSN Henryk Pietrzkowski,

3. Kompetencje menadżerskie w kontekście komunikacji międzykulturowej - dr Anita Frankowiak

Szczegółowy program szkolenia jak i warunki oraz koszt uczestnictwa znajdują się na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 4 kwietnia 2011 roku.

PS/źródło:OIRP w Olsztynie

Zobacz także:

Dziekan OIRP w Warszawie w rozmowach z przedstawicielami kancelarii

V Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze