Po odsłuchaniu filmów radcowie otrzymają do wypełnienia krótki test dotyczący omówionej w czasie wykładu tematyki. Jego zaliczenie spowoduje automatyczne zwiększenie punktów na koncie radcy.

Ich liczba będzie analogiczna do liczby punktów przyznawanych za uczestnictwo w tradycyjnych wykładach.

W projekcie wezmą udział uznani, doświadczeni wykładowcy, z dużym dorobkiem zawodowym i naukowym.

Pierwsze wykłady poprowadzili:

  • sędzia Helena Ciepła, „Ostatnie zmiany w hipotece”,
  • sędzia Małgorzata Manowska, „Koszty sądowe”,
  • r.pr. Marcin Maruta, „Umowy wdrożeniowe”,
  • r.pr. Janusz Siekański, „Reprywatyzacja sądowa w formie odszkodowań”,
  • Prof. Stanisław Sołtysiński, „Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych”.

Szósty wykład dotyczyć będzie etyki zawodowej radców prawnych i poprowadzą go Dziekan OIRP w Warszawie Michał Stępniewski, b. Prezes KRRP Andrzej Kalwas, Dziekan VII kadencji OIRP w Warszawie Dariusz Śniegocki oraz r. pr. Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka.

PS/Źródło: OIRP w Warszawie

Zobacz także:

OIRP w Warszawie współpracuje z ELSA

Prawo upadłościowe i naprawcze przedmiotem szkolenia radcowskiego