Tematem tegorocznej edycji był "Wybór prawa i sądu w przypadku naruszeń praw autorskich w Internecie".

Laureatem głównej nagrody została Pani Agnieszka Obrycka - studentka IV roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Drugą nagrodę w wysokości 2.000 zł zdobyła Pani Barbara Siedlecka - studentka IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

PS/źródło:WPiAUW

Zobacz także:

Konkurs Prokuratora Generalnego dotyczący mediacji karnej

Najlepsze prace magisterskie poświęcone arbitrażowi i mediacji nagrodzone