Do wzięcia udziału w konkursie zaproszeni są radcowie prawni i aplikanci radcowscy. Wszystkie osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi, wezmą udział w losowaniu.

Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej mogą orzekać w sprawach:

a) z powództwa konsumenta przeciwko operatorowi telefonii komórkowej,

b) z powództwa konsumenta przeciwko prywatnemu zakładowi opieki zdrowotnej,

c) z powództwa konsumenta przeciwko deweloperowi.

2. W postępowaniu w sprawach cywilnych, abstrahując od kwestii zwolnienia stron przez sąd od kosztów sądowych, obowiązek ponoszenia tych kosztów ma:

a) strona pozwana wnosząca apelację w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego,

b) strona pozwana wnosząca apelację w sprawach o obniżenie limentów,

c) pozwany przedsiębiorca wnoszący apelację w sprawach o uznanie postanowień umownych za niedozwolone.

3. Niewystawienie faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia przez osobę, na której ciąży taki obowiązek, podlega karze:

a) grzywny do 180 stawek dziennych,

b) grzywny do 240 stawek dziennych,

c) grzywny do 360 stawek dziennych.

Na odpowiedzi na powyższe pytania organizatorzy czekają do 30 kwietnia 2011 roku pod adresem e-mail: temidium@oirpwarszawa.pl lub pod adresem pocztowym Biura Izby Warszawskiej: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

PS/źródło:OIRP w Warszawie

Zobacz także:

Nowa siedziba Krajowej Izby Radców Prawnych

Sympozjum dla radców prawnych