"Polskie prawodawstwo stanowi, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" - czytamy w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z 20 czerwca 2013 r.

Adwokaci przypominają, że art. 34 obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. zezwala na ubój zwierząt jedynie po uprzednim pozbawieniu ich świadomości, mając na względzie ich humanitarne traktowanie.

"Ubój rytualny polega na pozbawiania zwierząt życia bez uprzedniego ogłuszenia, co naraża je na dodatkowe cierpienia" - tłumaczą adwokaci. Zdaniem autorów uchwały, procedura ta jest sprzeczna z zasadami ustawy o ochronie zwierząt. Przypominają, że wcześniejsza próba dopuszczenia uboju rytualnego na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa z 2004 r. została zakwestionowana orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2012 r.

PS/źródło:ORA w Katowicach

Zobacz także:

TK: Rozporządzenie ws. uboju rytualnego niekonstytucyjne