Dokument zatytułowany „Program Sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa w służbie obywateli” określa priorytety polityczne, instrumenty, zasady oraz główne obszary rozwoju współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Przedstawienie przez Prezydencję założeń Programu Sztokholmskiego jest kolejnym, po prezentacji projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie tego programu, ważnym wydarzeniem w przygotowaniach do grudniowego szczytu UE, na którym Program Sztokholmski zostanie zatwierdzony przez Radę Europejską.

WSiSW/AS

Zobacz także:

Przyszłość rynku nieruchomości w Polsce