Zdaniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który uczestniczył w otwarciu nowego gmachu NSA jednym z podstawowych zadań stojących przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest zapewnienie jednolitego orzecznictwa.

Lech Kaczyński powiedział, iż porządek prawny nigdy nie podlega jednej interpretacji i chodzi o to, żeby interpretację możliwie najsłuszniejszą wybrać, choć - jak zaznaczył - często nie jest to proste.
Prezydent ocenił, że początkowo przyjęty w Polsce dwuinstancyjny model sądownictwa administracyjnego budził wątpliwości. Jednak - w ocenie prezydenta - ten model się sprawdził, a terminy rozpatrywania spraw w sądownictwie administracyjnym, jak powiedział, są stosunkowo krótkie.
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Janusz Trzciński powiedział, że w ostatnich latach znacznie skrócił się średni czas oczekiwania spraw, rozpatrywanych przez wojewódzkie sądy administracyjne. W latach 2001-2004 okres ten wynosił od 1,5 roku do trzech lat, w roku 2005 - do 5 miesięcy, a obecnie - to trzy miesiące.

PRP/AS

Zobacz także:

Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym- konferencja