Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła następujące dokumenty:

Projekty nowelizacji ustaw:Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, przedłożony przez ministra skarbu państwa.Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przedłożony przez ministra finansów.Nowelizacja uchwałUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012”, przedłożona przez ministra sportu.ZałożeniaZałożenia do projektu ustawy o grach liczbowych i hazardowych z autopoprawkami i uwagami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia, przedłożone przez ministra finansów.SprawozdaniaSprawozdanie z realizacji w 2008 r. „Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013” wraz z wnioskiem ministra edukacji narodowej o zmianę przyjętego na posiedzeniu Rady Ministrów 29 lipca 2008 r. Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013”, przedłożone przez ministra edukacji narodowej.