Większość 3/5 niezbędna do ponownego uchwalenia ustawy wynosiła 276 posłów. Za ponownym uchwaleniem ustawy, czyli odrzuceniem weta Prezydenta, było 217 posłów, przeciw opowiedziało się 200, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Lech Kaczyński zawetował ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych 12 stycznia 2008 roku argumentując, iż niedostatecznie.

Ustawa przewidywała utworzenie funduszy wypłacających przyszłym emerytom świadczenia z OFE. Funduszami tymi miały zarządzać zakłady emerytalne pobierające za swoje usługi opłaty w wysokości do 3,5 proc. kwot wypłacanych emerytom. Kwoty gromadzone w funduszach nie miały podlegać waloryzacji, a rosnąć miały tylko wtedy, gdyby fundusze miały zyski.

Prezydent zarzucał ustawie m.in., że nie zabezpiecza ona interesów przyszłych emerytów przed negatywnymi zmianami gospodarczymi oraz potencjalnymi kryzysami finansowymi. Zdaniem Prezydenta wadami ustawy były: zbyt wysoka opłata za usługi zakładów emerytalnych, brak mechanizmu waloryzacji oraz obowiązku utworzenia zakładu emerytalnego ze 100-proc. kapitałem skarbu państwa.

PRP/AS

Zobacz także:

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

Umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA weszły w życie