"Naklejanie cen na poszczególne towary albo jednostkowe opakowania, w których je umieszczono zwiększa zaangażowanie personelu sklepu, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu cen, który jest rezultatem wykonywania dodatkowych, czasochłonnych czynności. Indywidualne oznaczanie ceną towaru jest szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorców"- czytamy w założeniach do projektu.

Zobacz: Produkcja przemysłowa ostro w dół

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem wielu towarów już dzisiaj nie trzeba oznaczać ceną. Dotyczy to np. towarów o małych gabarytach, żywych zwierząt, roślin, czy też niektórych towarów kosztujących mniej niż 5 zł. Ponadto, duże podmioty handlowe w praktyce nie stosują obowiązkowego naklejania ceny na produkcie, gdyż dysponują systemami umożliwiającymi stosowanie na ich oznaczanie kodów kreskowych. Natomiast czynność ta jest realizowana przez handlowców nie dysponujących systemami umożliwiającymi oznaczanie towarów kodem kreskowym, czyli przez mikroprzedsiębiorców.

Zobacz: Sprzedaż detaliczna spada

Zostanie także wprowadzone nowe pojęcie „eksponowanie” cen, w tym cen jednostkowych. Chodzi o to, że cena towaru, co do zasady, powinna być tak eksponowana, aby kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości i prawdziwości, czyli aby nie musiał zadawać sprzedawcy dodatkowych pytań. W związku z tym proponuje się wprowadzenie rozwiązań bardziej przyjaznych przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub cenników elektronicznych.

Prognozuje się, że nowe regulacje wejdą w życie do 30 czerwca 2013 r.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Lewiatan: Pozytywne dane z niemieckiej gospodarki