Do 13 kwietnia 2012 r. ma tam przebywać do 2500 żołnierzy, czyli o 100 mniej niż obecnie. Zmniejszeniu o 200 osób ulegnie również liczba żołnierzy i pracowników wojska pozostających w odwodzie strategicznym w Polsce.

Podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła następujące dokumenty:

- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

-Rozporządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, przedłożone przez prezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

-Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

-Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Reprezentacja rządu RP przed ETPC

Rząd podniósł płacę minimalną