Sąd uznał, że choć zachowanie oskarżonego wypełniło znamiona czynu zabronionego, cechowało się jednocześnie znikomą szkodliwością społeczną.

Sędzia zwrócił m.in. uwagę na „zasadę grubszej skóry”, zgodnie z którą wymaga się od osób publicznych, w szczególności polityków, większej tolerancji na krytykę. Wskazał także na tzw. „efekt mrożący” dla swobody wypowiedzi związany ze stosowaniem nadmiernie surowych sankcji karnych za słowo, które mogą odstraszyć innych od krytyki określonych osób lub zjawisk.

Zobacz: Kara więzienia za zniesławienie do Trybunału Konstytucyjnego

Sąd wziął pod uwagę także to, że R. Frycz nie był autorem obrazków i gier, które pojawiły się na portalu Antykomor.pl. Zostały mu one nadesłane przez inne osoby. Ponadto, tego typu treści są powszechne w Internecie, dlatego – zdaniem sądu – oskarżony miał prawo przypuszczać, że rozpowszechnianie ich jest legalne. W opinii sądu, okoliczności te miały wpływ na „stan świadomości” oskarżonego i należało je uwzględnić przy ocenie zamiaru, z jakim działał oskarżony.

Ponadto sąd zwrócił uwagę, że w przypadku gier, sąd I instancji w niedostateczny sposób wykazał, iż wypełniają one znamiona znieważenia Prezydenta. Sąd Okręgowy skupił się bowiem na tym, że gry te mogą zachęcać do agresji, jednak tego typu argument nie mieści się w pojęciu zniewagi.

Zobacz: SR w Lublinie orzekł w sprawie zniesławienia w recenzji naukowej

Zdaniem sądu, postępowanie przeciwko oskarżonemu w zakresie znieważenia Prezydenta powinno zostać umorzone przez prokuraturę już na etapie postępowania przygotowawczego.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

Twórca portalu Antykomor.pl skazany