statystyki

Instytucje Gospodarki Budżetowej – podsumowanie

26.07.2011, 06:36

Podczas spotkania Ministra Sprawiedliwości z dyrektorami Instytucji Gospodarki Budżetowej, działających przy zakładach karnych posumowano dotychczasową działalność IGB, jak również planowanych przyszłych działań.

Na dzień 30 czerwca 2011 r., IGB uzyskały ogółem przychody w wysokości ok. 90 940 zł. Natomiast stan środków obrotowych netto wyniósł ogółem ok. 78 600 zł, w tym środki pieniężne w kasie stanowiły kwotę w wysokości ok. 62 060 tys. zł – podsumował Minister Sprawiedliwości. - Średnioroczne zatrudnienie ogółem wyniosło 1491,61 etatów, w tym: 728,02 etatów pracowników cywilnych oraz 763,59 etatów skazanych. Udział osób pozbawionych wolności w zatrudnieniu ogółem stanowił 51,19% - dodał. Instytucje Gospodarki Budżetowej są jednostkami sektora finansów publicznych, utworzonymi w celu realizacji zadań publicznych, polegających na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. W celu realizacji powyższych zadań IGB prowadzą działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonują roboty remontowo-budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych. Zarządzeniami z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej Minister Sprawiedliwości utworzył sześć instytucji gospodarki budżetowej: 1. Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST z siedzibą w Wołowie; 2. Podlaską Instytucję Gospodarki Budżetowej BIELIK z siedzibą w Czerwonym Borze; 3. Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej BALTICA z siedzibą w Gdańsku; 4. Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej POMERANIA z siedzibą w Czarnem; 5. Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie; 6. Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej CARPATIA z siedzibą w Rzeszowie. W trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski przypomniał także o rozporządzeniu w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, nad którym trwają obecnie prace. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie nałożonego przez ustawę z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw upoważnienia. - Zmiana przepisów polega na zagwarantowaniu uzyskiwania przez osoby pozbawione wolności co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. W poprzednim stanie prawnym skazani uzyskiwali połowę tej kwoty – przypomina Minister Krzysztof Kwiatkowski. - Nowelizacja zakłada stworzenie mechanizmów sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności - dodaje. Wyższe koszty pracy świadczonej przez osoby pozbawione wolności, a w efekcie znaczący spadek jej atrakcyjności z punktu widzenia pracodawców, wymagały wprowadzenia nowych rozwiązań. W miejsce istniejącego Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy wprowadzono Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ma to być instrument dostarczający zachęt dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają skazanych lub zdecydują się w przyszłości na zaoferowanie im pracy. Dodatkowo znowelizowana ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności przewiduje wprowadzenie rekompensaty dla przedsiębiorców z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności – w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Wypłaty z Funduszu (przeznaczone na ryczałty, dotacje i pożyczki), zgodnie z nowymi zapisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, będą finansowane ze środków pieniężnych, pochodzących m.in. z potrąceń 25% wynagrodzeń, przysługujących skazanym. Ponieważ wprowadzenie rekompensat dla przedsiębiorców, zatrudniających osoby pozbawione wolności oraz inne niż do tej pory określenie kręgu podmiotów, które mogą korzystać ze wsparcia w postaci dotacji i pożyczek z Funduszu wymaga ustalenia ram, w jakich mogą być przyznawane, wprowadzono do ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości do doprecyzowania tych kwestii, w szczególności po to, by zagwarantowane było racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami Funduszu. Minister Sprawiedliwości winien określić szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a także szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji, jak również sposób i tryb dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz wysokości i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach, uwzględniając możliwości finansowe Funduszu. Zgodnie z delegacją ustawową, w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określono szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz dotacji i pożyczek. - Zakładamy, że z dotacji lub pożyczki będą mogły korzystać podmioty trwale współpracujące z więziennictwem w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności, tj. zatrudniające te osoby przez określony czas (co najmniej 24 miesiące) oraz w określonej, granicznej liczbie (co najmniej 5 osób miesięcznie – w przeliczeniu na pełne etaty) – mówi Minister Sprawiedliwości. Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych. Dzisiaj odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu. Równolegle z powyższymi działaniami przygotowywane są dokumenty niezbędne do uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej.


Pozostało jeszcze 0% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane