Zgodnie z projektem, w stosunku do osób małoletnich, poniżej 12 roku życia, wprowadzanie do dokumentów paszportowych danych biometrycznych - odcisków palców - nie będzie konieczne.

Zaproponowano też modyfikacje przepisów dotyczących wydawania paszportów tymczasowych osobom, od których pobranie odcisków palców jest niemożliwe np. z powodu zranienia czy uszkodzenia dłoni.

W przypadku, takich osób, gdy przeszkoda ma charakter tymczasowy, możliwe będzie wydanie paszportu tymczasowego z maksymalnie 12-miesięcznym terminem ważności tego dokumentu.

Zaproponowane regulacje są zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Paszport dla dziecka ważny 5 lat