Znowelizowana ustawa wprowadza przede wszystkim możliwość stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Dotychczas o przedterminowe zwolnienie ubiegać mogli się tylko osadzeni w zakładzie karnym.

Nowelizacja poszerza także uprawnienia kuratorów zawodowych o możliwość wnioskowania o wcześniejsze warunkowe zwolnienie i uchylenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE.

Ponadto na mocy ustawy, kuratorzy mogą też wnioskować o zobowiązanie skazanego m.in. do przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania pracy zarobkowej, poddania się leczeniu czy powstrzymania się od kontaktów z pokrzywdzonym.

Zgodnie z ustawą kurator może wprowadzać zmiany w czasie dobowym i poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalać się z miejsca stałego pobytu.

Zobacz: Kodeks karny

System dozoru elektronicznego

System, dzięki nadajnikowi, umożliwia monitorowanie miejsca pobytu skazanego. Skierowany jest do osób skazanych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe do 1 roku pozbawienia wolności. Może być także stosowany w stosunku do osób objętych zakazem stadionowym, co ma przeciwdziałać chuligańskim wybrykom na meczach piłki nożnej.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Dozór elektroniczny bardziej powszechny

Opinia NIK w sprawie pozyskiwania miejsc dla więźniów