Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych organizowana jest cyklicznie. Spotkania organizowane są przez poradnie prawne działające przy wydziałach prawa polskich uczelni przy współpracy Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Pierwsza konferencja odbyła się w 2003 r. Z czasem spotkania ruchu klinicznego zaczęły odbywać się dwa razy do roku. Uczestnikami są opiekunowie klinik prawa – pracownicy naukowi wydziałów prawa oraz studenci zaangażowani w tworzenie i organizację klinik.

Głównym celem spotkań jest przede wszystkim rozwój ruchu klinicznego, udoskonalanie procesu nauczania oraz podnoszenie poziomu świadczonego przez kliniki poradnictwa prawnego.

XV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych została zorganizowana przez obchodzący dziesięciolecie swojego istnienia Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, działający przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współorganizatorami Konferencji była Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkanie poświęcone zostało problematyce nauczania etyki w studenckich poradniach prawnych. Jest to niezwykle istotny problem nie tylko w nauczaniu prawa, ale także w przyszłej pracy zawodowej młodych adeptów sztuki prawniczej.

Celem organizatorów było przede wszystkim przekazanie uczestnikom umiejętności w zakresie aktywnych form nauczania prawa oraz prowadzenia interesujących zajęć o tej niełatwej tematyce.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Student prawa w roli wolontariusza

Spotkanie ministrów sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej