Tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce w rodzinie zastępczej w Pucku, a dotyczące śmierci dwojga dzieci, przyczyniły się do podjęcia dyskusji w zakresie środków zapobiegawczych uszczelniających system opieki nad dziećmi pozostającymi w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

W tej sytuacji Rzecznik Praw Dziecka razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Ireną Lipowicz zdecydowali się zarekomendować nałożenie na organy ścigania obowiązku polegającego na przekazywaniu do Biura RPD informacji o nagłych zgonach oraz ciężkich pobiciach dzieci objętych programem pieczy zastępczej.

Zobacz: RPD w sprawie wysłuchania dziecka przed sądem

Na mocy zaproponowanych zmian w ustawie Rzecznik Praw Dziecka uzyskałby uprawnienia do przetwarzania wrażliwych danych osobowych zarówno dzieci będących ofiarami czynów zabronionych, jak i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Miałoby to usprawnić kooperację RPD i organów ścigania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom pozostającym w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

PS/źródło:RPD

Zobacz także:

RPD w sprawie ścigania przemocy wobec dzieci

RPD ws. egzekucji świadczeń alimentacyjnych od zagranicznych dłużników