Ustawa implementuje unijne regulacje i dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zakazu uzależniania zawarcia umowy dotyczącej korzystania z jednej usługi, np. telefonu, od zamówienia innych usług, np. telewizji kablowej czy Internetu.

Zobacz: Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego weszła w życie

Chodzi również o to, aby operatorzy nie mieli możliwości wymuszania na abonentach podpisywania długoterminowych i niekorzystnych umów. Dlatego pierwsza umowa ma obowiązywać nie dłużej niż 2 lata, będzie można także podpisać umowę na czas krótszy niż 1 rok.

Ponadto regulacje dotyczące umów, regulaminów i cenników muszą mieć jasną, zrozumiałą i dostępną formę, tak aby klient mógł być w pełni zorientowany w zakresie oferowanych mu usług telekomunikacyjnych.

Nowelizacja wprowadza też możliwość przeniesienia numeru telefonicznego do innego operatora w ciągu 24 godzin.

Zobacz: Ochrona prywatności e-maili pracowników a konieczność zapewnienia compliance w spółce

Nowelizacja uwzględnia również powołanie nowego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Zgodnie z ustawą jeżeli rozstrzygnięcia - m.in. w sprawach nałożenia, zniesienia, utrzymania lub zmiany obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji lub nieposiadającego takiej pozycji, mogą mieć wpływ na stosunki handlowe między państwami członkowskimi, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konsultacyjnego i rozpatrzeniu stanowisk uczestników tego postępowania, będzie rozpoczynał postępowanie konsolidacyjne, przesyłając Komisji Europejskiej – i właśnie Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej - oraz organom regulacyjnym innych państw członkowskich projekty rozstrzygnięć wraz z ich uzasadnieniem.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Memorandum na rzecz poprawy jakości usług telekomunikacyjnych podpisane