Sejm na 9. posiedzeniu, dnia 2 marca 2012 r. uchwalił ustawę budżetową na rok 2012. Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 7 grudnia 2011 r. W głosowaniu w trakcie trzeciego czytania nad przyjęciem całości projektu udział wzięło 433 posłów, 233 opowiedziało się za jego przyjęciem, 200 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senat rozpatrzył ustawę budżetową i w drodze uchwały podjętej na 6. posiedzeniu w dniu 16 lutego 2012 r. wniósł do jej tekstu 11 poprawek. Sejm przyjął 10 poprawek Senatu i 2 marca 2012 r. uchwalił ostateczny tekst ustawy. W dniu 7 marca prezydent Bronisław Komorowski złożył podpis pod ustawą.

Zobacz: Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania GPW - konferencja

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2012 r. wyniesie 2,5%, stopa bezrobocia na koniec roku stanowić będzie 12,3%, zaś średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtuje się na poziomie 2,8%.

Z przyjętych założeń wynika również, że w roku 2012 państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 20,2 mld zł, zaś relacja długu do PKB, po wzroście do 53,7% w 2011 r., obniży się do 52,4%.

Zobacz: Sejm zaakceptował nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra

Deficyt budżetu państwa ustalony został na kwotę nie większą niż 34.999.560 tys. zł. Jest to zatem kwota niższa w porównaniu do deficytu zaplanowanego na rok 2011, który wynosił 40.200.000 tys. zł.

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Polacy chętnie rozliczają się przez Internet

Pakt fiskalny podpisany