Grzegorz Schetyna obejmie funkcję marszałka po Bronisławie Komorowskim, który zwyciężył w wyborach prezydenckich.

Za Grzegorzem Schetyną głosowało 277 posłów, przeciw było 121, wstrzymało się 16. Większość bezwzględna konieczna do wyboru marszałka wynosiła 208 głosów.

Do czasu zaprzysiężenia Bronisława Komorowskiego na prezydenta, obowiązki głowy państwa będzie pełnił Grzegorz Schetyna.

PS/Sejm RP