Konkurs zorganizowała Fundacja „Razem Lepiej”. W tym roku odbyła się jego pierwsza edycja.

Minister Sprawiedliwości został wyróżniony za swoje działania, dotyczące m.in. pomocy ofiarom przestępstw, w tym ofiarom przemocy w rodzinie. Wyróżnienie otrzymał z rąk Prezesa Fundacji – Marka Szambelana oraz Wiceprezes organizacji – aktorki Anny Samusionek.

Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości rozszerzenie i wzmocnienie praw pokrzywdzonych będzie jednym z priorytetów, z zakresu wymiaru sprawiedliwości, polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej .

PS/źródło:MS

Zobacz także:

TK orzekł o możliwości wznowienia postępowania w sprawie rozwodowej

Rzecznik generalny ETS w sprawie przemocy w rodzinie