Dotychczasowe przepisy niejasno określały wymogi stawiane osobom zajmującym się tzw. przewozem okazjonalnym, w wyniku czego powstało wiele przedsiębiorstw niebędących korporacjami taksówkowymi, które w swojej działalności nie musiały używać taksometrów, a pracujące tam osoby nie posiadały licencji taksówkowej. Dzięki temu usługi świadczone przez tych przewoźników były zdecydowanie tańsze niż taksówki.

Za rok bez takiej licencji nie będzie można wykonywać podobnych usług. Ustawodawca zdecydował, że „przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą”. Z tego wynika, że osoby, które w chwili obecnej nie posiadają licencji i zajmują się przewozem osób pojazdem przeznaczonym do przewozu do 7 osób łącznie z kierowcą, będą musiały spełniać te same wymogi, co taksówkarze (m.in. nie będą mogli być karani za niektóre przestępstwa wymienione w ustawie).

Zgodnie z nowelizacją osoby, które w chwili obecnej wykonują okazjonalny przewóz osób mogą się tym jeszcze zajmować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do 7 kwietnia 2012 r., a więc mają rok na odbycie szkolenia oraz zdanie egzaminu. Wykonywanie takich przewozów bez licencji zagrożone jest karą administracyjną do 15 000 zł.

Aneta Krzyżańska

Zobacz także:

RPO: Przewoźnicy kolejowi nie wypełniają swoich obowiązków

Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym weszły w życie