Trybunał Konstytucyjny orzekł, że hotele, spa, baseny i inne pomieszczenia znajdujące się w budynkach zajętych przez podmioty świadczące działalność leczniczą muszą być nisko opodatkowane.

Ustawodawca, dokonując w 2010 i 2011 r. zmiany treści art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, poszerzył zakres sytuacji, w których stosowana jest niższa stawka podatku od nieruchomości.

Zobacz: TK: Certyfikaty fizyków medycznych niekonstytucyjne

Analizując zaskarżony art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d TK wskazał, że "zajęcie" budynku lub jego części na działalność leczniczą oznacza, że w danym miejscu są faktycznie udzielane świadczenia zdrowotne. Z kolei "związanie" budynku lub jego części z działalnością leczniczą, w jego ocenie, oznacza, że w danym miejscu mogą, ale nie muszą być faktycznie wykonywane czynności medyczne, niemniej musi istnieć związek budynku lub jego części z prowadzoną działalności leczniczą.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych należy interpretować w taki sposób, że budynki lub ich części zajęte przez podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą jednocześnie pozostawać w związku z działalnością leczniczą. Adresatem tego przepisu, w obydwu jego częściach, jest ten sam podmiot- dodał.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zmiana zakresu stosowania "preferencyjnej" stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z działalnością leczniczą została dokonana w drodze ustawy i jest powiązana z ochroną konstytucyjnych wartości, takich jak przykładowo prawo do ochrony zdrowia.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Zasady przeprowadzania egzaminów musi regulować ustawa