Przedsiębiorca, który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po jego dokonaniu otrzyma numery NIP i REGON, czyli od tego momentu będzie mógł rozpocząć działalność, w tym gospodarczą. W praktyce oznacza to skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie działalności z obecnych 25 do 7 dni.

Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskają możliwość faktycznego prowadzenia działalności już w chwili wpisu. Uzyskanie tego wpisu, inaczej niż dotychczas, zapewni jednoczesne uzyskanie identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON.

Zobacz: RPP obniżyła stopy procentowe

Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Chodzi o dane potrzebne skarbówce, GUS i ZUS, czyli takie, których nie trzeba ujawniać w KRS lub których podmiot nie ma składając wniosek o wpis do tego rejestru, np. numer rachunku bankowego. Przedsiębiorca dane te będzie zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu w urzędzie skarbowym, który przekaże je GUS i ZUS.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Rząd proponuje podwyżkę płacy minimalnej