Resort podpisał 13 umów z organizacjami społecznymi, kolejnych trzech partnerów w pozostałych województwach (podlaski, wielkopolskim, dolnośląskim) zostanie wyłonionych w najbliższym czasie.

W obecnie funkcjonujących Ośrodkach Pomocy udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Adresy placówek można znaleźć na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl, która ruszyła na początku tygodnia.

Cały projekt pochłonie 630 tysięcy euro i jest finansowany z UE i ma być zrealizowany do kwietnia 2010 roku. W ramach umowy podpisanej z Komisją Europejską zostaną też przeprowadzone szkolenia około tysiąca osób ( prokuratorów, sędziów, psychologów itd.) zajmujących się pomaganiem osobom poszkodowanym na skutek przestępstw.

MP/AS

Zobacz także:

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Projekt ustawy o prawach pacjenta przyjęty