Trybunał zwrócił uwagę, że postanowienie w sprawie nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu dotyczy istotnych praw majątkowych pełnomocnika z urzędu, które wymagają odpowiedniej ochrony sądowej. Konkretna wysokość wynagrodzenia przyznana adwokatowi lub radcy prawnemu zależy m.in. od tego, jak sąd orzekający oceni wiedzę i zaangażowanie pełnomocnika w sprawę, oraz czy prawidłowo zastosuje stawki uregulowane w odpowiednich przepisach. Nie można wykluczyć zatem możliwości powstawania błędów lub pomyłek, które powinny być skutecznie kwestionowane przez osobę zainteresowaną- wskazał.

Zobacz: TK: Prawo do zachowku zgodne z konstytucją

TK zaznaczył, że skutkiem niniejszego wyroku powinno być podjęcie przez ustawodawcę odpowiednich działań legislacyjnych, zapewniających zaskarżalność decyzji w sprawie kosztów sporządzenia przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Konstytucyjnie dopuszczalne jest wprowadzenie w tym zakresie tzw. zażalenia "poziomego" tj. do innego składu sądu drugiej instancji- podkreślił.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Odmowa wyznaczenia obrońcy z urzędu powinna podlegać zaskarżeniu