Europejski Instytut Edukacji „Engram” organizuje kursy, których celem jest rozwinięcie w uczestnikach praktycznych umiejętności przydatnych w zdobywaniu wiedzy.

Odstąpienie od umowy dopiero po wezwaniu

Urząd wszczął postępowanie po zawiadomieniu Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu. W jego wyniku ustalono m.in. , że w stosowanym przez siebie „Regulaminie uczestnictwa w programie ucz się inteligentnie” spółka zastrzegała prawo odstąpienia od umowy z konsumentem w przypadku, gdy ten nie uregulował należności za usługę.

Tymczasem, zgodnie z prawem, w sytuacji gdy konsument zwleka z uiszczeniem należności przedsiębiorca powinien go wezwać do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin. Odstąpić od umowy może dopiero wtedy gdy wezwanie nie poskutkuje. Tymczasem krakowska spółka zastrzegała prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wymaganego prawem wezwania konsumenta do uregulowania zaległej należności.

Kara za stosowanie klauzul abuzywnych

Za stosowanie klauzul wpisanych do rejestru postanowień niedozwolonych Prezes UOKiK nałożyła na Europejski Instytut Edukacji „Engram” karę w wysokości 1 579 zł.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

SOKiK: Kampania reklamowa sklepów Żabka wprowadziła konsumentów w błąd

UOKiK karze za reklamy wprowadzające konsumentów w błąd