Decyzja UOKiK dotyczy zgody na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Deutsche Bahn oraz Karl Schmidt Spedition.

Deutsche Bahn to spółka holdingowa, a zarazem podmiot dominujący grupy kapitałowej DB, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług transportu kolejowego.

Karl Schmidt Spedition należy do grupy kapitałowej, która specjalizuje się w przewozie chemikaliów w silosach, a także prowadzi działalność w zakresie spedycji i transportu suchych, sypkich materiałów chemicznych.

Wspólny przedsiębiorca będzie zajmował się obsługą terminalu przeznaczonego do transportu kolejowego i drogowego w Burghausen.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK: Augusta Westlands i Tata Sons mogą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę