Propozycje zmian przedstawione zostały w dniu 23 stycznia 2013 roku, podczas spotkania Jacka Cichockiego, ministra spraw wewnętrznych z Ireną Lipowicz, rzecznikiem praw obywatelskich oraz Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Dzieci do 15 roku życia, które pozostają bez opieki, nie będą umieszczane w ośrodkach strzeżonych. Wcześniej projekt ustawy o cudzoziemcach zakładał, że w ośrodkach strzeżonych nie będą umieszczane dzieci do 13 roku życia.

Ponadto do przepisów dodany byłby zapis, że sąd decydując o skierowaniu do ośrodka strzeżonego małoletniego bez opieki bądź rodziny z dzieckiem musi uwzględniać interes dziecka. Kwestie te każdorazowo będzie rozstrzygał sąd. Powyższy zapis byłby dodany do przepisów, dotyczących umieszczania przez sądy w ośrodkach strzeżonych.

Podczas wspólnej dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali, że umieszczanie dzieci w ośrodkach strzeżonych powinno być absolutnym wyjątkiem, a nie regułą. Natomiast ewentualne umieszczenie w takiej placówce powinno być środkiem wyjątkowym i trwać jak najkrócej.

Zobacz: Przywrócenie obywatelstwa polskiego - wchodzą w życie nowe przepisy

Procedury dotyczące dzieci lub rodzin z dziećmi mają zostać maksymalnie przyspieszone i prowadzone priorytetowo. Minister Piotr Stachańczyk podkreślił, że w nowych przepisach będą szczegółowo uregulowane zapisy dotyczące tzw. izby zatrzymań czy izolacji. Ministerstwo chce, aby te izby nie odbiegały wyglądem czy wyposażeniem od innych pomieszczeń, a okres przebywania w takim pomieszczeniu wynosiłby maksymalnie 48 godzin.

Zobacz: Od dziś łatwiej o paszport

Co więcej projektowana ustawa zastępuje kontrolę osobistą cudzoziemców sprawdzeniem. Sprawdzenie będzie prowadzone tylko w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w stosunku do cudzoziemców przyjmowanych do ośrodka strzeżonego bądź podczas ich pobytu w ośrodku. Funkcjonariusz, który dokonuje takiego sprawdzenia musi być tej samej płci co osoba, której to dotyczy. Sprawdzenie będzie odbywało się, co do zasady, przy pomocy urządzeń do wykrywania metalu i innych niebezpiecznych przedmiotów.

PS/źródło:MSW

Zobacz także:

Cudzoziemcy o wysokich kwalifikacjach łatwiej dostaną pracę w Polsce