Umowa o rozmieszczeniu w Polsce antybalistycznych rakiet przechwytujących została zawarta w sierpniu 2008 r. w Warszawie z kolei w lipcu 2010 r. podpisano protokół rewidujący umowę. Zgodnie z nową umową w Polsce mają zostać rozlokowane rakiety SM-3 oraz radar naprowadzający.

Ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikacji umowy Sejm uchwalił 4 marca 2011 roku.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Roma Opoka

Zobacz także:

Parlament węgierski uchwalił nową konstytucję

Ochrona danych osobowych w Internecie

Przestępstwo działania na szkodę spółki