Od 1 stycznia 2009 roku akty prawne publikowane w Dziennikach Urzędowych mogą być przesyłane i publikowane w formacie elektronicznym. Tak więc ustawy otrzymane z Sejmu RP w formie elektronicznej i podpisane cyfrowo przez Marszałka Sejmu będą mogły być elektronicznie podpisywane przez Pana Prezydenta i w takiej formie przekazywane do publikacji. W dużym uproszczeniu do składania podpisów elektronicznych wykorzystuje się klucz prywatny, zaś do weryfikacji podpisu można użyć tylko i wyłącznie klucza publicznego pochodzącego z danej pary. Dzięki tej własności podpis elektroniczny pozwala jednoznacznie ustalić, kto jest autorem podpisanego dokumentu.

PRP/AS

Zobacz także:

Kolejny sędzia niepowołany przez Prezydenta wniósł skargę do TK

Prezydent wręczył nominacje sędziowskie