Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki" stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR w 2008 roku oraz prezentuje przykłady dobrych praktyk biznesowych w 4 obszarach: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Raport zawiera także fragmenty artykułów prasowych poświęconych odpowiedzialności biznesu, kalendarium inicjatyw związanych z CSR oraz wypowiedzi i komentarze ekspertów.
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008” pokazuje, że coraz więcej firm wdraża strategie i realizuje projekty CSR. W tym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymało bowiem rekordową liczbę dobrych praktyk, z których wybrano 88 najbardziej wartościowych inicjatyw.


Raport ukazuje również rosnące zainteresowanie mediów tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. W roku 2008 ukazało się blisko 830 artykułów poświęconych zagadnieniom CSR – to ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Co więcej, artykuły podejmujące temat odpowiedzialności biznesu pojawiają się nie tylko w pismach ekonomicznych, ale także coraz częściej w gazetach lokalnych lub branżowych. Z roku na rok sukcesywnie rośnie także liczba badań, publikacji, konferencji i innych inicjatyw dotyczących CSR.

Dobre praktyki Dobre praktyki z zakresu CSR stanowią główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce”. Do tegorocznej edycji publikacji zgłoszono ponad 150 dobrych praktyk, z których wybrano 88 najciekawszych przykładów działań prezentowanych przez 77 firm. Najwięcej – 35 praktyk znalazło się w obszarze „Biznes a społeczeństwo”. 25 inicjatyw dotyczy działań na rzecz środowiska naturalnego, obszar „Biznes a miejsce pracy” zawiera 16 praktyk, natomiast 12 przykładów działań znalazło się w obszarze „Biznes a rynek”.


FOB/AS

Zobacz także:

Wkrótce poznamy prawnika pro bono

Aspekty korporacyjne i zagadnienia prawa pracy