Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Markowi O. rozbiórkę miejsc postojowych wydzielonych na terenie działki w Kamiennej Górze. Powodem nakazu było rozpoczęcie robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia.

Inspektor stwierdził, że skoro dla terenu, na którym zlokalizowana jest działka nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na dzień wszczęcia postępowania nie została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, brak było możliwości zastosowania procedury legalizacyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, w części obejmującej wyrażenie: "w dniu wszczęcia postępowania", z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Pytanie w tej sprawie zadał Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.

TK/AS

Zobacz także:

Orzecznictwo TrybunałuKonstytucyjnego w 2008 r.