Karta stworzona została przez pracowników Fundacji Dzieci Niczyje, następnie została rozesłana do członków Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci. Wszystkie uwagi i komentarze zgłoszone przez członków Koalicji zostały przeanalizowane, a część z nich uwzględniono w zapisach Karty. Ostatnim etapem konsultacji Karty było skierowanie jej do Ministerstwa Sprawiedliwości i uzyskanie opinii Ministerstwa w tej kwestii.

Karta skierowana jest głównie do profesjonalistów pracujących z dziećmi występującymi w charakterze pokrzywdzonego bądź świadka.

Karta jest aktem niewiążącym. Ma na celu wytyczanie kierunku postępowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pomocowych w zakresie ochrony małoletnich uczestniczących w procedurze karnej. W dalszej perspektywie ma na celu ujednolicenie praktyki postępowania z dziećmi pokrzywdzonymi lub będącymi świadkami przestępstw i pełne respektowanie ich praw w toku postępowania karnego.

Premiera Karty odbędzie się podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” w październiku 2009 roku.

FDN/AS

Zobacz także:

NRA pomaga pokrzywdzonym dzieciom

Zakończyła się Konferencja dotycząca pomocydzieciom-ofiarom przestępstw