Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dotyczy wsparcia prywatyzacji poprzez udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom aktywności obywatelskiej, tj. spółkom z udziałem m.in. pracowników i jednostek samorządu terytorialnego.

Poręczenia mają być udzielane na zasadach rynkowych, a kredyt ma być udzielany przez banki komercyjne.
Rząd chce wesprzeć inicjatywy pracownicze w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych. Chodzi także o zwiększenie zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w procesach prywatyzacyjnych. Upowszechniana ma być ponadto własność obywatelska i aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym.
Poręczenia będą udzielane na zasadach rynkowych, a kredyt zostanie przyznany przez banki komercyjne. Poręczenia będą stosowane do czasu zakończenia procesów prywatyzacyjnych w Polsce.
Prywatyzacja pracownicza i akcjonariat pracowniczy są rozwiązaniami powszechnie stosowanymi w krajach europejskich, w niektórych z nich akcjonariat pracowniczy zajmuje znaczące miejsce w polityce gospodarczej. Rząd polski również docenia te rozwiązania i proponuje nabywanie podmiotów pozostających obecnie w nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa. W ten sposób zwiększy się poczucie odpowiedzialności społeczności lokalnych za nabywane przedsiębiorstwa, co w efekcie przełoży się na intensywniejszy rozwój gospodarczy danego miasta czy regionu.
W dokumencie zapisano, że nadzór nad udzielaniem poręczeń i gwarancji będzie sprawować minister gospodarki we współpracy z ministrem finansów i skarbu państwa.
Beneficjentami poręczeń i gwarancji będą:
• spółka pracownicza spełniająca wymogi określone w art. 51 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
• spółka aktywności obywatelskiej – spółka z o.o. lub spółka akcyjna spełniające określone warunki.
Gwarancjami i poręczeniami będą obejmowane zobowiązania finansujące: leasing pracowniczy, pozostałe formy prywatyzacji, nabycie od syndyka przedsiębiorstwa upadłego lub jego części wystawionej na sprzedaż w ramach postępowania upadłościowego, wzmocnienie kapitałowe spółek aktywności obywatelskiej.KPRM/AS

Zobacz także:

Ułatwienia dla małych przedsiębiorstw