Domagał się on jednak większej kwoty. SN nie uwzględnił jednak jego kasacji, w której dowodził on, że zasądzona kwota była zbyt niska. W maju ubiegłego roku poznański sąd okręgowy przyznał mężczyźnie za okres przebywania w areszcie 24 tys. odszkodowania i 120 tys. zł zadośćuczynienia. Orzeczenie to zostało podtrzymane w październiku przez sąd apelacyjny.

KR