W związku z prowadzonym postępowaniem, IPN zwrócił się z apelem do pokrzywdzonych uczestników pielgrzymek na Jasną Górę oraz innych świadków o zgłaszanie się do Instytutu.

IPN/KR