Rozmowa dotyczyła priorytetów polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, które rozpocznie się 1 lipca 2011 r. Dyskutowano również o dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych, nadzorze bankowym, także w kontekście europejskich agencji nadzoru bankowego oraz funkcjonowania British Bankers’ Association.

W spotkaniu uczestniczył również m.in. ambasador Wielkiej Brytanii Rick Todd.

PS/MF